Info over Gambia Projecten Amsterdam / Dakar race Contact & donaties
Projecten: onderwijs
Er is geen leerplichtwet en de overheid doet bijna niets op dit gebied. Daardoor is er geen controle of kinderen wel of niet een school bezoeken. Dit is een langjarig probleem wat voortkomt uit het analfabetisme van de ouders en de ingewikkelde gezinsstructuur, met de vele kinderen. Voor goed onderwijs wordt tweehonderd euro per kind per jaar berekend. Voor dit bedrag krijgt het kind niet alleen goed onderwijs en een schooluitrusting (schooluniform + leermiddelen + schoenen) maar ook een warme maaltijd per dag. Gezien de armoede in de gezinnen is ook deze maaltijd erg belangrijk en vaak de enige die de kinderen krijgen per dag.

(Binnen het voortgezet onderwijs gelden andere prijzen en normen).

De Foundation besteedt de gedoneerde bijdragen rechtstreeks aan de school voor kinderen. Als men sponsorgeld betaalt voor onderwijs kan men, indien gewenst, op de hoogte worden gehouden van de resultaten van de leerlingen die het betreft.
Naast het sponsoren van kinderen in kleuterklassen en basisonderwijs zijn wij momenteel bezig met het opzetten van een ondersteuningsprogramma voor jongvolwassenen, die door omstandigheden hun opleiding niet kunnen voltooien. Voor deze jonge mensen geldt tegelijk de afspraak dat ze na het einde van hun studie,als ze een baan hebben gevonden, een kleine terugbetaling per maand gaan doen van het gesponsorde bedrag. Dit geld wordt uiteraard weer besteed aan nieuwe studenten.

Binnen het onderwijs zijn er onder andere ook enkele projecten die erop gericht zijn de levensstandaard in de gezinnen te verhogen.
Zo hebben wij op een bepaalde school een tuinproject opgezet voor het kweken van groenten. We proberen beroepsonderwijs te enthousiasmeren, zoals houtbewerking, metaalbewerking, en computer-, kook- en naailessen. Wij willen uitbreiding geven aan dit technisch onderwijs, omdat er behoefte bestaat aan vakmensen.
Graag komen wij in contact met sponsors voor de projecten en sponsorouders voor de kinderen. Voor meer informatie kan men contact opnemen met één van onderstaande bestuursleden.
NaamTelefoonE-Mail
Maria Middelburg-Breed 072-5091779r.middelburg@kpnplanet.nl
Elizabeth W. Ens072-5093709e.ens@mediter-agora.nl